Unitats Naturals
Llibre del Tejada per entendre el canvi a unitats naturals
03/06/15
Preparació Test
Preguntes acostumen a sortir al tipus test, tot i que les respostes no es llegeixen gaire bé