Moviment Brownià
Distribucions de probalitat amb presència de parets. Fortran. (pràctica 8 UB)