09/01/16
Questions quimica
Totes les qüestions, reaccions i altres conclusions que s'obtenen del laboratori.
prac1
Informe de la practica 1 (calc)