10/12/14
Pràctica 9
Pràctica 9 d'informàtica. El penúltim exercici no sé perquè no dibuixa les gràfiques.