Llibre Churchill- Brown Variable Complexa
Llibre per seguir les classes si o entens com s'explica a classe. (ESP)