Entrega 4 continuada
Resolució de la entrega 4 de l'avaluació continuada del curs