Practica 4: Van der Waals
80/100, la grafica del exercici 6 no es del tot correcte.
Practica_1_Shell_Tardor14
Fitxer ODT amb els resultats de la practica 1. El professor recomana fer servir el touch en lloc del cat per creat fitxers, pero.