Teoria Ferrater
Apunts del César Ferrater, molt recomenables. Per a mi són els millors que he vist. En format ZIP.