Series de Laurent i teorema del residu
Molt ben explicat...Series de Laurent i teorema del residu. També inclou càlcul dels zeros, tipus de singularitats, pols...