05/10/14
Apunts estructures Lewis
Apunts sobre configuracions electròniques i enllaços moleculars (mètode de Lewis).