19/06/14
resumstermo.pdf
Resums de Termodinàmica amb definicions i fórmules de cada tema