29/09/11
Pràctica 1 - Astrolabi.pdf
Pràctica 1 - L'astrolabi
29/09/11
PreguntesExamenResoltes.doc
Moltes preguntes tipus d'examen resoltes