06/10/19
Parcial RECOPTE ELECTORAL
Parcial "recompte electoral" sense l'apartat desempats i lleugerament modificat per a les eleccions del 2016.