PràctiquesCompu.zip
Totes les pràctiques Fortran de Física computacional, codis i informes inclosos. Curs 2012-2013, semestre de Tardor