Solucions Final 17 gener 2019 FEiO
Test: Enunciat i resposta correcta (només la correcta) Problemes: Enunciats i respostes
Finals FEiO
Col·lecció d'examens antics de FEiO penjat al moodle al Semestre de tardor del curs 2018-2019.
Apunts CV i EDOS Enginyeria Industrial
Tot i no ser de la mateixa carrera, estan molt bé i m'han servit molt.