Parcial Fonaments de Mecànica sistemes de particules 2018
Parcial Fonaments de Mecànica sobre sistemes de particules tardor del 2018 amb solucions.