scans_fon3.pdf
Problemes de la col·lecció resolts (a mà)