Formulari Probabilitat MMFI.JPG
Formulari de Probabilitat, variables aleatòries contínues i dicretes, probabilitat condicionada, valors esperats