FoLab - Pràctica 2
Pràctica 2 de fonaments de laboratori - Estudi d'un pèndol mecànic