Subrutines interpolació
Recull de subrutines per fer interpolacions de diferents ordres (orde zero, lineal i quadràtic)