Resolució full 3 probabilitat (m. Palassini)
Resolució full 3 de probabilitat dels problemes tutel·lats del professor Mateo Palassini.