Apunts de classe
Es tracta de les notes del Prof. Amendola, Universitat de Heidelberg. Segueixen una estructura molt esquematica, son molt clares i concises.
Particules Elementals
Es tracta dels apunts de l'antic curs de Doctorat de Particules Elementals. Pot ser util per ampliar els continguts de l'assignatura, i sens dubte per a Fisica d'Altes Energies i els cursos de Master.
qm-timo.pdf
Notes de teoria de Mecanica Quantica. Molt completes i rigoroses. Enfocament matematic.