1Problemes-Fonaments-Mecanica-12-13.pdf
Problemes de Fonaments de Mecànica de 1r Grau de física.