21/01/14
CyT- Zemansky.pdf
Llibre de teoria de termodinàmica