Teoria de Conjunts. Apunts
Apunts extrets dels llibres Análisis matemático i Cálculo, de Tom Apostol.