Landau
Apunts sobre la teoria de Landau de la Universidad de Cordoba.
Yang-Lee
Apunts sobre els teoremes de Yang i Lee
termogramas.pdf
Exemple diagrama termodinàmic