P`ràctica 3
Arxiu pdf amb la pràctica 3 de mecànica.