09/05/18
Pràctica 7_informa llarg.odt
Informa llarg de la pràctica 7 de termodinàmica