Examens de Termodinàmica.pdf
Exàmens de FOFT del bloc de termodinàmica resolts.