Practica 7 Corregida
La Pràctica 7 de mecanica, corregida.