Resum medis
Pofessores: Carmen de Miguel i Aurora. És un resum que vaig fer per l'examen final dels apunts de classe, pero està tot crec.
Informe 9
Es el informe corto, la lambda de haz de rayos X la he tomado 0,71 \AA y A 1,593·10^{-22}g