01/10/17
Formulació i nomenclatura quimica inorgànica
Conté la formulació i nomenclatura de química inorgànica