00. Problemas resueltos electromagnetismo.pdf
Problemes resolts electromagnetisme. M. Varela.