Resum de funciones de varies variables
Petit resum amb alguns resultats de la teòria de funciones de varies variables