parcial calcul vectorial M1.jpg
Parcial Càlcul Vectorial (av. continuada) maig 2013
Ex2013 qüestions soluc.pdf
Final juny 2013, qüestions + solucions
Ex2013 problemes soluc.pdf
Final juny 2013, problemes + solucions