Examen Parcial 2015-16
F J
Examen parcial de Càlcul d'una variable resolt.