24/01/17
Apunts temes 7-9 (Part Mario)
Apunts complets de la 3a part del temari de fotònica (òptica moderna).
24/01/17
Apunts de Teoria (Astronomia)
Apunts de tot el temari d'Astronomia. Suficients per aprovar la part de teoria de l'examen final.