23/01/17
Pràctica 7 (Sudoku)
Pràctica de programació d'un sudoku amb Python amb nota de 10