2n Parcial 18/19
Prova dels Temes 3 i 4.
1r Parcial 18/19
Prova dels Temes 1 i 2.
Qüestions Gener 2017 + solucions
Qüestions de l'examen final de gener de 2017 i solucions.