Examens dels anys 2015 a 2019
Examens resolts pels professors des del 2015 al 2019. Falten els examens de gener de 2017 i 2018.
Problema Cap de Setmana Tardor 2018 RESOLT
Resolució dels professors de l'assignatura.
04/11/18
Examen temes 1,2,3 GEN'17
Examen resolt amb python del Salvador
04/11/18
Examen temes 1, 2, 3 NOV'17
Examen resolt amb python del Salvador
Parcial1_Nov2015_TecnologiaElectromagnetica
Primer Parcial, segona part Novembre 2015 de Tecnologia Electromagnetica
Examen_19Juny15
Examen complet de la data.
Examen_7Gener16
L'examen complet de la data.