Electronica fisica.rar
Col·lecció de problemes i les seves solucions.