Examens Finals Edos.zip
Enunciats Examens Equacions diferencials i càlcul vectorial
Examens.zip
Conjunt d'examens resolts
problema9_IntParametre.pdf
Resolució Problema 9 - Col·lecció Problemes
p26_integrals.pdf
Resolució Problema 26 - Col·lecció problemes
Problema47.pdf
Resolució Problema 47 (Col·lecció de Problemes)
solucions.pdf
Solucions Dossier Problemes - Apartat Integrals
Examens Finals i Parcials MM1.zip
Recull d'Examens Finals i Parcials