Llibre
Alguns apartats el libre expliquen coses de la materia