Tot el que se d'algebra
L G
(document en blanc perque no em deixa pujar apunts en serio i em vull baixar coses)