Examen 2019 + solució
Aquesta assignatura és terrible i està fatal explicada. Si ho podeu evitar no la matriculeu. Feu historia.