Examen Juny 2016
Examen de Física Computacional del Juny del 2016.