Informes llargs 7+14
Estan ahí ahí. Les dades no són dolentes, encara que l'anàlisi de dispersió d'errors i tal pot ser un pèl precari...
Informes de Laboratori
Informes de pràctiques de termodinàmica. L'informe llarg és la pràctica 6, falta l`'informe de la pràctica 5.