subrutines
Totes les subrutines utilitzades a les pràctiques de l'assignatura agrupades en un fitxer.