subrutines
Totes les subrutines comentades utilitzades a les pràctiques de l'assignatura agrupades en un fitxer.