PRÀCTICA I: RODA DE MAXWELL: Rotació, translació i moment d’inèrcia
PRÀCTICA I: RODA DE MAXWELL: Rotació, translació i moment d’inèrcia