ReciprocalLattice2D.cdf
Xarxa reciproca/Arxiu del mathematica